Wyroby \ Usługi LaboS

Oferta zawiera między innymi:

- Ceramikę na metalu,
- Ceramikę bez metalową,
- Ceramikę na implantach (metal),
- Wkłady koronowo-korzeniowe,
- Prace kombinowane (zasuwy, zatrzaski),
- Protezy szkieletowe – metal i acetal,
- Protezy elastyczne – acron,
- Kompozyt,
- Protezy osiadające częściowe i całkowite,
- Uzupełnienia tymczasowe,
- Szyny termoformowane miękkie – wybielające, relaksacyjne, ochronne …,
- Naprawy uzupełnień protetycznych.

Zakres oferty firmy jest systematycznie rozszerzany.
Poznań i okolice - odbiór i dowóz prac GRATIS!.

Przykładowe prace

Ceramika na metalu:

Image Image Image Image Image Image Image

Ceramika bez metalowa oraz na podbudowach cyrkonowych:

Image Image Image Image Image Image Image

Implanty:

Image Image Image

Szkielety - metal:

Image Image Image

Szkielety - acetal:

Image Image Image Image

Prace kombinowane:

Image Image Image Image Image

Kompozyt:

Image Image